Skip to content

Alamar Lutu

Lutu (ko Lutu a cikin Attaura/Bible) kane ne ga Ibrahim (A.S). Ya zaɓi ya zauna a birni cike da miyagu. Allah ya yi amfani da wannan yanayin a matsayin alamun annabci ga dukan mutane. Amma menene alamun? Don amsa wannan muna bukatar mu mai da hankali sosai ga mutane daban-daban a cikin wannan asusun. Danna nan don karanta lissafin duka a cikin Attaura da Alqur’ani.

A cikin Attaura da Alkur’ani za mu iya ganin cewa akwai rukuni uku na mutane, da kuma mala’iku (ko manzanni) na Allah. Bari mu yi tunani game da kowane bi da bi.

Mutanen Saduma

Waɗannan mutane ba su da ƙarfi. Waɗannan mutanen suna fatan za su yi wa wasu mazan fyade (‘wadannan mutane’ a zahiri mala’iku ne amma mutanen Saduma sun ɗauka cewa maza ne, kuma suna so su yi musu fyade). Irin wannan zunubi ya yi muni sosai har Allah ya yanke shawarar ya hukunta dukan birnin. Hukuncin dai daya ne da hukuncin da aka yankewa Adamu. Da farko Allah ya gargaɗi Adamu cewa sakamakon zunubi mutuwa ne. Babu irin hukunci (kamar duka, dauri da sauransu) da ya isa. Allah ya ce wa Adamu

“…ba za ka ci ba, gama a ranar da ka ci shi za ka mutu lalle.”
Farawa 2:17

Hakazalika, hukuncin zunuban mutanen Saduma shi ne su ma sun mutu. Gama dukan birnin da dukan waɗanda suke cikinsa za a hallaka su da wuta daga sama. Wannan shi ne misalin misalin da aka yi bayani daga baya a cikin Linjila:

Gama sakamakon zunubi mutuwa ne
Romawa 6:23

Surukin Lutu

A cikin lissafin Nuhu, Allah ya hukunta dukan duniya, kuma daidai da alamar Adamu hukuncin mutuwa ne a cikin babban rigyawa. Amma Attaura da Kur’ani sun gaya mana cewa duk duniya a lokacin ta kasance ‘mugunta’. Allah ya hukunta mutanen Saduma, amma su ma sun kasance mugaye. Da wadannan bayanan ne kawai zan iya gwada tunanin cewa na tsira daga hukuncin Allah, domin ni ba mugu ba ne. Bayan haka, na yi imani da Allah, na aikata abubuwa masu kyau da yawa, kuma ban taba aikata munanan ayyuka ba. To ina lafiya? Alamar Luɗu tare da surukansa tana yi mini gargaɗi. Ba sa cikin gungun mazan da ke kokarin aikata fyaden luwadi. Duk da haka, ba su ɗauki gargaɗin zuwan hukunci da muhimmanci ba. Haƙiƙa, Attaura ya gaya mana cewa suna tsammanin ‘shi (Luɗu) yana wasa ne’. Shin makomarsu ta bambanta da ta sauran mutanen garin? A’a! Haka suka sha wahala. Ba wani bambanci tsakanin surukai da mugayen mutanen Saduma. Alamar anan ita ce dole kowa ya ɗauki waɗannan gargaɗin da mahimmanci. Ba don mutane karkatattu ba ne kawai.

Matar Lutu

Matar Luɗu babbar alama ce a gare mu. A cikin Attaura da Qur’ani ita ma ta halaka tare da sauran mutane. Ita ce matar Annabi. Amma dangantakarta ta musamman da Lutu bai cece ta ba duk da cewa ita ma ba ta yin luwadi kamar yadda mutanen Saduma suka yi. Mala’iku sun umurce su da cewa:

‘Kada wani daga gare ku ya waiwaya’ (Suratul 11:81) The Hud or

‘Kada ka waiwaya baya’
Farawa 19:17

Attaura ya gaya mana haka

Amma matar Lutu da take bin bayansa ta waiwaya, sai ta zama surin gishiri.
Farawa 19:26

Ba a bayyana ainihin abin da ta ke ‘kallon baya’ ba. Amma a fili ta yi tunanin za ta iya yin watsi da ko da wani ƙaramin umurni daga Allah kuma tana tunanin ba kome ba. Makomarta – tare da ‘kananun’ zunubi – iri ɗaya ne da mutanen Saduma tare da ‘babban’ zunubi – mutuwa. Wannan wata alama ce mai mahimmanci a gare ni don hana ni tunanin cewa wasu ‘kananan’ zunubai ba su da hukunce-hukuncen Allah – Matar Luɗu ita ce Alamarmu don faɗakar da mu daga wannan tunani mara kyau.

Lũɗu da Allah da Manzanni

Kamar yadda muka gani a cikin Alamar Adamu, lokacin da Allah Ya hukunta shi kuma ya azurta Rahma. A cikin wannan hukunci kuwa ta hanyar ba da tufafin fata ne. Tare da Nuhu, a lokacin da Allah Ya hukunta ya sake azurta Rahama ta cikin jirgin. Har ila yau, Allah, ko a cikin hukuncinSa ya kiyaye kuma ya yi rahama. Attaura ya siffanta shi da cewa:

Amma da ya yi ta ja musu rai, sai mutanen suka kama hannunsa, da na matarsa, da na ‘ya’yansa biyu mata, saboda jinƙan da Ubangiji ya yi masa, suka fitar da shi suka kai shi a bayan birnin.
Farawa 19:16

Menene za mu iya koya daga wannan? Kamar yadda yake a cikin Alamomin farko, rahamar ta kasance ta duniya amma an ba da ita ta hanya ɗaya kawai – ta shiryar da su daga cikin birni. Allah bai ba da misali ba, ta hanyar samar da matsuguni a cikin garin da zai iya jurewa wuta daga sama. Akwai hanya ɗaya kawai don karɓar rahamar – ku bi mala’iku daga cikin birni. Allah bai yiwa Luɗu da iyalansa wannan rahama ba domin Luɗu ya kasance cikakke. A haƙiƙa, a cikin Attaura da Kur’ani duka mun ga cewa Luɗu ya yarda ya ba da ‘ya’yansa mata ga waɗanda suka yi fyade – ba kyauta mai daraja ba. Attaura ya gaya mana har ma cewa Luɗu ya yi ‘kokwanto’ sa’ad da mala’iku suka gargaɗe shi. Ko a cikin wannan duka sai Allah ya kara masa rahama ta hanyar ‘kama shi da fitar da shi. Wannan alama ce a gare mu: Allah zai yi mana rahama, kuma ba ya dogara ga cancantar mu. Amma mu, kamar Lutu a gabanmu, muna bukatar mu sami wannan rahamar domin ta taimake mu. Surukai ba su karba ba don haka ba su amfana da shi ba.

Attaura ta gaya mana cewa Allah ya kara wa Ludu wannan rahamar saboda baffansa Annabi Ibrahim (A.S) ya yi masa addu’a (duba nassi a cikin Farawa). nan). Attaura ta ci gaba da ayoyin Ibrahim tare da alkawarin Allah cewa ‘Dukan al’ummai na duniya za su sami albarka domin kun yi mini biyayya’ (Farawa 22:18). Ya kamata wannan alkawarin ya faɗakar da mu domin ko da wanene mu, ko yaren da muke magana, ko wane addini muke da shi, ko kuma inda muke zama za mu iya sanin cewa ni da kai muna cikin ‘dukan al’ummai a duniya. Idan ceton Ibrahim ya sa Allah ya yi rahama ga Luɗu, ko da bai cancanta ba, to, yaya kuma ayoyin Ibrahim za su yi mana rahama, mu, waɗanda suke na ‘al’ummai duka’ ne? Da wannan tunanin za mu ci gaba a cikin Attaura ta hanyar kallon gaba Alamomin Ibrahim.

Zazzage PDF na dukkan Alamu daga Al Kitab a matsayin littafi

Leave a Reply

Your email address will not be published.