Skip to content

Ciwon daji a cikin tsohuwar Zodiac

Ciwon daji ana yawan kwatanta shi kamar kaguwa kuma ya fito daga kalmar Latin don kaguwa. A cikin horoscope na yau idan an haife ku tsakanin Yuni 22 zuwa 23 ga Yuli kai Ciwon daji ne. A cikin wannan horoscope na zamani na karatun zodiac na zamanin da, kuna bin shawarar horoscope don Ciwon daji don samu soyayya, sa’a, lafiya, da fahimtar halin ku.

Amma ta yaya tsofaffi suka karanta ciwon daji tun daga farko? Menene ma’anar a gare su?

A Gargadi! Amsa wannan zai buɗe horoscope ɗin ku ta hanyoyin da ba zato ba tsammani – fara tafiya ta daban fiye da yadda kuka yi niyya lokacin bincika alamar horoscope…

Tauraron Tauraron Dan Adam

Ga hoton tauraron taurarin Cancer. Kuna iya ganin wani abu mai kama da kaguwa a cikin taurari?

Hoton tauraron taurarin Cancer. Kuna iya ganin kaguwa?

Idan muka haɗa taurari a cikin Ciwon daji tare da layi yana da wuya a ‘gan’ kaguwa. Yana kama da Y a kife.

Ciwon daji tare da taurari da ke cikin layi

Ga hoton National Geographic fosta na zodiac, wanda ke nuna Ciwon daji a Arewacin Hemisphere. 

Taswirar tauraro na National Geographic tare da Ciwon daji

Ta yaya mutane suka fara fito da kaguwa daga wannan? Amma Ciwon daji yana komawa kamar yadda muka sani a tarihin ɗan adam.

Kamar yadda yake tare da sauran taurarin zodiac, hoton Ciwon daji ba a bayyane yake ba daga ƙungiyar taurarin kanta. Ba halitta bane a cikin taurarin taurari. Maimakon haka, ra’ayin kaguwa ya zo farko. Masana taurari na farko sun lulluɓe wannan ra’ayin akan taurari don zama alama mai maimaitawa.

Me yasa? Me ake nufi da magabata?

Ciwon daji a cikin zodiac

Anan ga wasu hotunan taurari na gama gari na Ciwon daji

Hoton ilimin taurarin kansa tare da kagu
Hoton Zodiac Ciwon daji tare da crayfish, ba kaguwa ba da alamar Ciwon daji da alamu 69

A nan ne zodiac a cikin Haikali Dendera na Masar, fiye da shekaru 2000, tare da siffar ciwon daji da aka kewaye da ja.

Zodiac na Tsohon Masar na Dendera tare da Ciwon daji ya kewaye

Ko da yake zanen ya yiwa hoton lakabin ‘kaguwa’ a zahiri yana kama da irin ƙwaro. Bayanan Masarawa na kimanin shekaru 4000 da suka wuce sun kwatanta Ciwon daji a matsayin Scarabaeus ( Scarab ) beetle, alamar mai tsarki na rashin mutuwa.

A zamanin da Misira scarab alama ce ta sake haihuwa ko sabuntawa. Masarawa sau da yawa suna kwatanta gunkinsu Khepri , fitowar rana, a matsayin ƙwaro mai banƙyama ko kuma a matsayin mutum mai kan ƙwaro.

Khepri, Allahn Masar na dā ya wakilta da kan ƙwaro. [1] Bisa ga zanen kabari na Sabon Mulki

Ciwon daji a cikin Tsohon Labari

Mun ga a cikin Virgo cewa Alkur’ani da Littafi Mai Tsarki/Kitab sun bayyana cewa Allah ne ya yi taurari. Ya ba da taurarin taurari don shiriya har a rubutacen wahayi. Ta haka ne Adamu da ’ya’yansa suka koya wa ‘ya’yansu wadannan taurari domin ya koya musu tsarinsa. Virgo ta fara labarin kuma ta annabta zuwan Zuriyar Budurwa.

Ciwon daji ya kara labarin. Ko da ku ba Ciwon daji ba ne a ma’anar horoscope na zamani, labarin astrological na Ciwon daji ya cancanci sani.

Asalin ma’anar Cancer

Masarawa na da sun fi kusanci da lokacin da aka fara zana Zodiac, don haka ƙwaro scarab, maimakon kaguwar horoscope na zamani, shine mabuɗin fahimtar ma’anar zodiac na daɗaɗɗen Ciwon daji. Masanin ilimin Masar, Sir Wallace Budge ya ce wannan game da Khepera da ƙwaro na ƙwararrun Masarawa na dā.

KHEPERA tsohon allah ne na farko, kuma nau’in kwayoyin halitta wanda ke kunshe da kwayoyin halittar rayuwa wanda ke gab da tsiro zuwa sabuwar rayuwa; Ta haka ya wakilci gawar da jiki na ruhaniya zai tashi daga gare shi. An nuna shi a siffar wani mutum yana da kan kwaro kuma wannan kwarin ya zama alamarsa saboda an ce haifaffen kansa ne kuma ya zama abin da ya dace.Sir WA Budge. Addinin Masar p 99

Scarab Beetle: tsohuwar alamar tashin matattu

Ƙwarƙwarar ƙwaro ta bi matakai da yawa na rayuwa kafin daga bisani ta rikide zuwa babban ƙwaro. Bayan ƙyanƙyashe daga ƙwai, scarabs sun zama tsutsa kamar tsutsa da ake kira grubs. A matsayin ƴaƴa, suna rayuwa a cikin ƙasa, suna ciyar da abubuwa masu lalacewa kamar taki, fungi, saiwoyi ko ruɓaɓɓen nama.

Bayan ya rarrafe a matsayin grub, sai ta kwakwasa kanta cikin chrysalis. A cikin wannan yanayin, duk ayyukan sun ƙare. Ba ya ci abinci. Yana rufe dukkan hankali. Dukkan ayyukan rayuwa sun rufe kuma scarab yana ɓoye cikin kwakwa. Anan grub ɗin yana fuskantar metamorphosis , tare da narkar da jikinsa sannan ya sake haɗuwa. A lokacin ƙayyadaddun scarab na manya yana fitowa daga kwakwa. Siffar ƙwaro balagaggu ba ta yi kama da jiki mai kama da tsutsa wanda kawai ke iya rarrafe a ƙasa. Yanzu ƙwaro ta fashe, ta tashi sama yadda take so cikin iska da rana.

Masarawa na da suna girmama ƙwaro na scarab domin yana wakiltar tashin matattu.

Ciwon daji… kamar Scarab Beetle

Ciwon daji ya bayyana cewa rayuwarmu tana bin irin wannan tsari. Yanzu muna rayuwa a cikin ƙasa, bayi na wahala, cike da duhu da shakka – kullin rashin iyawa da matsaloli kamar ƙazantacen da aka haifa a duniya da datti, ko da yake muna ɗauke da iri da farkon ɗaukaka.

Sa’an nan kuma rayuwarmu ta duniya ta ƙare a cikin mutuwa kuma ta shiga cikin yanayi kamar mummy wanda jikinmu na ciki yake barci a cikin mutuwa, tare da jikinmu yana jiran kiran tashin matattu ya tashi daga kabari. Wannan ita ce tsohuwar ma’ana da alamar Ciwon daji – tashin jiki ya haifar lokacin da Mai Ceto ya kira.

Ciwon daji: Rayuwa ta tashi

Kamar yadda scarab ya fashe daga barcinsa haka matattu za su farka.

Waɗanda suka rasu za su tashi, waɗansu zuwa rai madawwami, waɗansu kuwa zuwa kunya da madawwamin ƙasƙanci. 3 Waɗanda suke da hikima za su haskaka kamar sararin sama, waɗanda kuma suka juyar da mutane da yawa zuwa adalci, za su zama kamar taurari har abada abadin.

Daniel 12: 2-3

Wannan zai faru lokacin da Masih – Kristi – ya kira mu mu bi tafarkin tashinsa daga matattu.

20 Amma ga hakika an ta da Almasihu daga matattu, shi ne ma nunan fari na waɗanda suka yi barci. 21 Tun da yake mutuwa ta wurin mutum ta faru, haka kuma tashin matattu ta wurin Mutum yake. 22 Kamar yadda duk ake mutuwa saboda Adamu, haka duk za a rayar da su saboda Almasihu. 23 Amma kowanne bi da bi, Almasihu ne nunan fari, sa’an nan a ranar komowarsa, waɗanda suke na Almasihu. 24 Sa’an nan sai ƙarshen, sa’ad da zai mayar wa Allah Uba mulki, bayan ya shafe dukkan sarauta da mulki da iko.

25 Domin kuwa lalle ne ya yi mulki, har ya take dukkan maƙiyansa. 26 Magabciyar ƙarshe da za a shafe, ita ce mutuwa. 27 “Gama Allah ya sarayar da kome a ƙarƙashin ikonsa.” Amma da aka ce, “An sarayar da kome karƙashin ikonsa” a fili yake shi wannan da ya sarayar da kome a ƙarƙashin ikonsa ɗin, a keɓe yake. 28 Sa’ad da kuma aka sarayar da kome a ƙarƙashin ikonsa ɗin, sa’an nan ne Ɗan da kansa shi ma zai sarayar da kansa ga wannan da ya sarayar da kome a ƙarƙashin ikonsa, domin Allah yă tabbata shi ne kome da kome.

1 Korinthiyawa 15 20-28

Ciwon daji: Yana nuna ainihin jigon tashin matattu

Kamar yadda scarab baligi ya kasance yana da ma’ana daban, tare da siffofi da iyawa waɗanda ba za a iya misaltuwa ta hanyar fitar da tsutsotsi daga tsutsotsin da ya taso daga gare shi ba, don haka jikinmu na tashin matattu zai kasance da ma’ana daban fiye da jikunanmu a yau.

Mu kuwa ‘yan Mulkin Sama ne, daga can ne kuma muke ɗokin zuwan Mai Ceto, Ubangiji Yesu Almasihu, 21 wanda zai sāke jikin nan namu na ƙasƙanci, ya mai da shi kamar jikin nan nasa na ɗaukaka, da ikon nan nasa na sarayar da dukkan abubuwa a gare shi.

Philippi 3: 20-21

Watakila wani zai yi tambaya, “Ta yaya ake ta da matattu? Da wace irin kama kuma suke fitowa?” 36 Kai, marar azanci! Abin da ka shuka, ai, ba zai tsiro ba sai ya mutu. 37 Abin da ka shuka kuma, ba shi ne ainihin abin da zai kasance ba, ƙwaya ce ƙawai, ko ta alkama ce, ko kuma, wata iri dabam. 38 Amma Allah yakan ba ta kama, yadda ya nufa, kowace ƙwaya da irin tata kama. 39 Don ba dukan tsoka ce iri ɗaya ba, mutane da irin tasu, dabbobi ma da irin tasu, tsuntsaye da irin tasu, kifaye kuma da irin tasu. 40 Akwai halitta irin ta Sama, akwai kuma irin ta ƙasa. Amma ɗaukakar irin ta Sama dabam, ɗaukakar irin ta ƙasa kuma dabam. 41 Ɗaukakar rana dabam, ta wata dabam, ta taurari kuma dabam. Wani tauraro kuwa yakan bambanta da wani a wajen ɗaukaka.

42 Haka kuma yake ga tashin matattu. Akan shuka su da halin ruɓa, akan kuma ta da su da halin rashin ruɓa. 43 Akan shuka da wulakanci, akan tasa da ɗaukaka, akan shuka da rashin ƙarfi, akan tasa da ƙarfi. 44 Akan shuka da jikin mutuntaka, akan tasa da jiki na ruhu. Da yake akwai jiki na mutuntaka, lalle kuma akwai jiki na ruhu.

Haka kuma yake a rubuce, “Mutumin farko, Adamu, ya zama rayayyen taliki,” Adamun ƙarshe kuwa Ruhu ne mai rayarwa. 46 Amma ba shi na Ruhun nan ne ya fara bayyana ba, na mutuntaka ne, daga baya kuma sai na Ruhu. 47 Mutumin farko daga ƙasa yake, na turɓaya ne. Na biyun kuwa daga Sama yake. 48 Kamar yadda shi na turɓayar nan yake, haka kuma waɗanda suke na turɓaya suke. Kamar yadda shi na Saman nan yake, haka kuma waɗanda suke na Sama suke. 49 Kamar yadda muka ɗauki siffar na turɓayar nan, haka kuma za mu ɗauki siffar na Saman nan.

1 Korintiyawa 15: 35-49

Metamorphosis na Ciwon daji: A Komawarsa

A lokacin dawowar sa ne wannan zai faru.

Amma ‘yan’uwa, ba mu so ku jahilta game da waɗanda suka yi barci, don kada ku yi baƙin ciki kamar yadda sauran suke yi, marasa bege. 14 Tun da muka gaskata Yesu ya mutu, ya kuwa tashi, haka kuma albarkacin Yesu, Allah zai kawo waɗanda suka yi barci su zo tare da shi. 15 Muna kuwa shaida muku bisa ga faɗar Ubangiji, cewa mu da muka wanzu, muke kuma a raye har ya zuwa komowar Ubangiji ko kaɗan ba za mu riga waɗanda suka yi barci tashi ba,

16 domin Ubangiji kansa ma zai sauko daga Sama, da kira mai ƙarfi, da muryar babban mala’ika, da kuma busar ƙahon Allah. Waɗanda suka mutu suna na Almasihu, su ne za fara tashi, 17 sa’an nan sai mu da muka wanzu, muke a raye, za a ɗauke mu tare da su ta cikin gajimare, mu sadu da Ubangiji a sararin sama, sai kuma kullum mu kasance tare da Ubangiji. 18 Saboda haka, sai ku yi wa juna ta’aziyya da wannan magana.

1 Tassalunikawa 4: 13-18

Horoscope na Ciwon daji daga Rubuce-rubucen

Horoscope ya fito daga Girkanci ‘Horo’ (awa) kuma yana nufin alamar (skopus) na sa’o’i ko lokuta na musamman. Annabi Isa al Masih ya sanya sa’ar Ciwon daji (horo) ta wannan hanya

Lalle hakika, ina gaya muku, duk mai jin maganata, yake kuma gaskata wanda ya aiko ni, yana da rai madawwami. Ba za a yi masa hukunci ba, domin ya riga ya tsere wa mutuwa, ya kai ga rai. 25 “Lalle hakika, ina gaya muku, lokaci na zuwa, har ma ya yi, da matattu za su ji muryar Ɗan Allah, masu ji kuwa su rayu. 26 Yadda Uba kansa yake tushen rai, haka ya sa Ɗan ya zama tushen rai.

Akwai takamaiman sa’a da wanda ya yi magana da duniya zai sake yin magana. Waɗanda suka ji za su tashi daga matattu. Ciwon daji shine alamar wannan sa’a ta tashin matattu da magabata suka karanta daga taurari.

Karatun Horoscope na Ciwon daji

Ni da kai za mu iya amfani da horoscope na Ciwon daji a yau ta hanya mai zuwa.

Ciwon daji yana gaya muku ku ci gaba da sa ido ga horo na tashin ku. Wasu sun ce tashin matattu ba zai zo ba amma kada a yaudare su. Idan kuna rayuwa ne kawai don ci da sha a nan da kuma yanzu don ku ji daɗi to da an yaudare ku. Idan ka sami duk duniya ka tattara ta cike da masoya, jin daɗi da annashuwa kuma ka rasa ranka me za ka samu? Don haka ku tsaya kyam. Kada wani abu ya motsa ku. Kada ku duba abin da ake gani, amma ga abin da yake gaibi, tun da yake abin da yake gani na ɗan lokaci ne, amma abin da yake gaibu madawwami ne.

A cikin gaibi akwai jama’a masu yawa na barci suna jiran ku tare da ku Murya ta Kira su. Ku jefar da duk abin da zai hana ku hangen gaibi kuma ku jefar da zunubin da ke tattare da shi cikin sauki. Sa’an nan kuma ku yi tseren dagewa da aka yi muku, kuna mai da idanunku ga Ɗan Rayayye, majagaba da kamala na bangaskiya. Domin farin ciki da aka sa a gabansa, ya jimre gicciye, yana raina kunya, ya zauna a hannun dama na kursiyin Allah. Ku yi la’akari da shi wanda ya jure irin wannan hamayya daga masu zunubi, don kada ku gaji, ku karai.

Zurfafa cikin Ciwon daji & ta hanyar Labarin Zodiac

Alamar Ciwon daji ta asali ba ta jagoranci yanke shawara don lafiya, ƙauna da wadata ba. Maimakon Ciwon daji ya nuna daga taurari cewa Mai Fansa zai kammala fansa a tashin matattu.

Zazzage PDF na sassan Zodiac a matsayin littafi

Don fara Tsohon Zodiac Labari a farkonsa duba Virgo . Labarin Zodiac ya ƙare tare da Leo . Don zurfafa cikin Ciwon daji duba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *